Vítejte na Pečovatelská služba Trunov

Pečovatelská služba Trutnov

Pečovatelská služba Trutnov je příspěvková organizace města Trutnova. Získala registraci na poskytování terénní sociální služby – pečovatelská služba a je zařazena do sítě sociálních služeb královéhradeckého kraje.

Služby jsou poskytovány dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb.

Pečovatelská služba je určena osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci nebo jiné osoby. Musí se jednat o osoby, které dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a osoby s invalidním důchodem, starší 19 let.

Pečovatelská služba je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zájemcům, kteří nespadají do vymezenému okruhu osob, nemůže být služba poskytnuta.

Terénní pečovatelská služba je poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů na území města Trutnova a jeho spádových obcí (včetně domů s pečovatelskou službou), ve středisku osobní hygieny v DPS Kryblická 450, Trutnov.

Kapacita služby:
Maximální okamžitá kapacita služby je 20 osob

Provozní doba:
Pondělí – Neděle

6:00 – 21:00 hod.

 

Pečovatelská služba Trutnov
Dělnická 161
541 01 Trutnov

www.pecsluzba-tu.cz
IČ: 70153876
Identifikátor: 4383860

č. účtu: 7887760247/0100

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.